• WAŻNOŚĆ LEGITYMACJI STUDENCKICH

  Legitymacje studenckie, doktoranckie oraz służbowe nauczycieli akademickich

  W związku z pytaniami dotyczącymi ważności legitymacji informujemy, że legitymacje studenckie, doktoranckie i służbowe nauczyciela  akademickiego są ważne co najmniej do 30 listopada 2020 r.

  Link: Strona Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 • ZMIANY W STYPENDIACH I ZAPOMOGACH W ZWIĄZKU Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ WIRUSA SARS-CoV-2

  W związku z ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 nastąpiły zmiany w stypendiach i zapomogach:

  1. Zapomogi są przyznawane przez rektora.
  2. Zapomogę student może otrzymać więcej niż dwa razy w roku akademickim.
  3. Brak wymogu dołączania do wniosku o stypendium socjalne zaświadczenia z MOPS – w sytuacji kiedy dochód na jedną osobę jest niższy niż 528 zł.
  4. W przypadku ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogę nie stosuje się ograniczenia dotyczącego okresu 6 lat studiowania.

  Procedura składania wniosków o świadczenia dla studentów:

  1. Wniosek o przyznanie świadczenia należy zarejestrować  poprzez swoje konto w programie do obsługi wniosków stypendialnych.
  2. Wydrukowany i podpisany wniosek należy przesłać w formie skanu na adres:  stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomoga: stypendia.studenci@usz.edu.pl; stypendium rektora: stypendium.rektora.studenci@usz.edu.pl
  3.  Wraz z wnioskiem należy przesłać skany dokumentów i oświadczeń potwierdzających przesłanki do przyznania świadczenia.
  4.  Po rozpatrzeniu wniosków, decyzje będą rozsyłane w formie skanu do studenta  z obowiązkiem potwierdzenia odbioru decyzji.
 • KOMUNIUKAT DOTYCZĄCY MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O ZAPOMOGĘ

  W związku z zamieszczoną informacją na stronie MNiSW
  https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-dla-uczelni-o-mozliwosci-wsparcia-studentow-w-zwiazku-ze-stanem-zagrozenia-epidemicznego
  o możliwości przyznania zapomogi dla studentów w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego informujemy o zasadach postępowania:

  1.       Studenci wypełniają  wniosek o zapomogę poprzez e-dziekanat (tak jak dotychczas)

  2.       Wydrukowany i podpisany wniosek w formie skanu należy przesyłać na jeden z podanych poniżej adresów mailowych: marta.narkiewicz@usz.edu.pl; malgorzata.szewczyk@usz.edu.pl; katarzyna.buczak@usz.edu.pl; piotr.pawluszyn@usz.edu.pl

  3.       Do wniosku należy dołączyć oświadczenie np. o utracie zatrudnienia studenta lub członka rodziny, bądz inny dokument uprawniający do otrzymania zapomogi. Dokumenty należy przesłać w formie skanu razem z wnioskiem.

  4.       Po rozpatrzeniu takich wniosków przez Komisję, decyzje będą rozsyłane w formie skanu do studenta z koniecznością potwierdzenia odbioru decyzji.

  5.       Przypominamy również że wszystkie przepisy dotyczące ograniczenia w przyznawaniu świadczeń określone w regulaminie mają dalej zastosowanie.

 • PROGRAM MOST

 • Wykaz zmian w ramach kierunków studiów, wydziałów oraz dziekanatów od 1 października 2019 r.

 • Terminy i miejsca składania wniosków o stypendium

 • INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW I BYŁYCH STUDENTÓW ZWSE w GORZOWIE WLKP.

  Informacja dla absolwentów i byłych studentów Zamiejscowego Wydziału Społeczno-Ekonomicznego w Gorzowie Wielkopolskim Uniwersytetu Szczecińskiego. Czytaj więcej…