• KOMUNIUKAT DOTYCZĄCY MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O ZAPOMOGĘ

  W związku z zamieszczoną informacją na stronie MNiSW
  https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-dla-uczelni-o-mozliwosci-wsparcia-studentow-w-zwiazku-ze-stanem-zagrozenia-epidemicznego
  o możliwości przyznania zapomogi dla studentów w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego informujemy o zasadach postępowania:

  1.       Studenci wypełniają  wniosek o zapomogę poprzez e-dziekanat (tak jak dotychczas)

  2.       Wydrukowany i podpisany wniosek w formie skanu należy przesyłać na jeden z podanych poniżej adresów mailowych: marta.narkiewicz@usz.edu.pl; malgorzata.szewczyk@usz.edu.pl; katarzyna.buczak@usz.edu.pl; piotr.pawluszyn@usz.edu.pl

  3.       Do wniosku należy dołączyć oświadczenie np. o utracie zatrudnienia studenta lub członka rodziny, bądz inny dokument uprawniający do otrzymania zapomogi. Dokumenty należy przesłać w formie skanu razem z wnioskiem.

  4.       Po rozpatrzeniu takich wniosków przez Komisję, decyzje będą rozsyłane w formie skanu do studenta z koniecznością potwierdzenia odbioru decyzji.

  5.       Przypominamy również że wszystkie przepisy dotyczące ograniczenia w przyznawaniu świadczeń określone w regulaminie mają dalej zastosowanie.

 • STYPENDIA DLA STUDENTÓW STUDIÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ OD SEMESTRU LETNIEGO

 • PROGRAM MOST

 • Wykaz zmian w ramach kierunków studiów, wydziałów oraz dziekanatów od 1 października 2019 r.

 • Terminy i miejsca składania wniosków o stypendium

 • Komunikat dla osób zakwalifikowanych na program MOST

 • NOWY REGULAMIN STUDIÓW

  UWAGA STUDENCI!

  Od roku akademickiego 2018/2019 obowiązuje nowy regulamin studiów. Czytaj więcej…

 • INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW I BYŁYCH STUDENTÓW ZWSE w GORZOWIE WLKP.

  Informacja dla absolwentów i byłych studentów Zamiejscowego Wydziału Społeczno-Ekonomicznego w Gorzowie Wielkopolskim Uniwersytetu Szczecińskiego. Czytaj więcej…