Regulamin studiów Uniwersytetu Szczecińskiego obowiązujący wszystkich studentów studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz  jednolitych studiów magisterskich – POBIERZ

załącznikUchwała 19/2015 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26 marca 2015 r., w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów na Uniwersytecie Szczecińskim 

Regulamin studiów Uniwersytetu Szczecińskiego obowiązujący studentów studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w tłumaczeniu na język niemiecki
Studienordnung der Universität Szczecin

Regulamin studiów Uniwersytetu Szczecińskiego obowiązujący studentów studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w tłumaczeniu na język angielski
Study Rules and Regulations Binding at the University of Szczecin