W celu zwiększenia działań na rzecz ochrony praw i obowiązków studenta w Uniwersytecie Szczecińskim został powołany Rzecznik Praw Studenta.

Rzecznikiem Praw Studenta od lipca 2022 r. jest mgr Paweł Michalik.

Zadaniem Rzecznika jest współpraca ze studentami i jednostkami Uczelni w zakresie przestrzegania praw studenta oraz prowadzenie odpowiednich czynności w przypadku ich łamania w porozumieniu z Władzami Uczelni oraz Samorządem Studenckim.

Każdy student ma możliwość kontaktu z Rzecznikiem w celu otrzymania pomocy i wsparcia w sytuacjach związanych z odpowiednim tokiem i organizacją studiów.

Kontakt do Rzecznika Praw Studenta: rzecznik@samorzad.usz.edu.pl