Dział Spraw Studenckich podlega Pani Prorektor ds. Studenckich dr hab. Katarzynie Kotarskiej, prof. US

Zapraszamy do budynku Rektoratu Uniwersytetu Szczecińskiego

Aleja Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin

Telefon do Sekretariatu Prorektorów – 91 444 10 10

pokój nr 21, w godzinach 7:30-15:00

Dział Spraw Studenckich

budynek Rektoratu Uniwersytetu Szczecińskiego

Aleja Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin

pokoje 115,116,117, w godzinach 7:30-15:00

Zakres prowadzonych spraw:

1. Sprawy związane z wnioskami w zakresie pomocy materialnej,

2. Program MOST,

3. Odwołania od decyzji i rozstrzygnięć w sprawach toku studiów składane do Prorektora ds. Studenckich,

4. Zniżki w opłatach cudzoziemców przyjętych na studia decyzją rektora, wznowienia studiów, zaświadczenia do wniosków pobytowych studiów – cudzoziemców studiujących w US na podstawie decyzji rektora.

Kierownik Działu Spraw Studenckich:

mgr Krystyna Anusik – Przybysz

tel. 91 444 1191

e-mail: krystyna.anusik-przybysz@usz.edu.pl

Zastępca Kierownika Działu Spraw Studenckich:

mgr Ewa Czerwińska

tel. 91 444 1073

e-mail: ewa.czerwinska@usz.edu.pl

Odwołania od decyzji Komisji Stypendialnej:

mgr inż. Agnieszka Wypchło

tel. 91 444 1198

e-mail: agnieszka.wypchlo@usz.edu.pl

mgr Paulina Skrzypczyk

tel. 91 444 1052

e-mail: paulina.skrzypczyk@usz.edu.pl

Stypendia rektora dla studentów:

mgr inż. Agnieszka Wypchło

tel. 91 444 1198

e-mail: agnieszka.wypchlo@usz.edu.pl

mgr Paulina Skrzypczyk

tel. 91 444 1052

e-mail: paulina.skrzypczyk@usz.edu.pl

mgr Marcin Gaj

tel. 91 444 1205

e-mail: marcin.gaj@usz.edu.pl

mgr Maja Makowska

tel. 91 444 1023

e-mail: maja.makowska@usz.edu.pl

Sprawy objęte postępowaniem odwoławczym prowadzonym przez Prorektora do Spraw Studenckich według właściwości drugiej instancji:

mgr Marcin Gaj
tel. 91 444 1205
e-mail: marcin.gaj@usz.edu.pl

mgr Maja Makowska
tel. 91 444 1023
e-mail: maja.makowska@usz.edu.pl

Przekazywanie wniosków w ramach programu MOST:

mgr Ewa Czerwińska

tel. 91 444 1073

e-mail: ewa.czerwinska@usz.edu.pl

Prowadzenie spraw związanych z odbywaniem studiów przez cudzoziemców podejmujących studia na podstawie decyzji Rektora (poza UE):

Kontakt:
Budynek Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
ul. Wielkopolska 15, pok. 27

70-451 Szczecin

Zapraszamy w godzinach 10:00 – 14:00

mgr Zyta Jędrzejczak
tel. 91 444 1165
e-mail: zyta.jedrzejczak@usz.edu.pl

mgr Karolina Gibka
tel. 91 444 1190
e-mail: karolina.gibka@usz.edu.pl

Sekcja ds. Stypendiów i Sprawozdawczości:

Kontakt:
Budynek Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
ul. Wielkopolska 15, pok. 28, 30

70-451 Szczecin

Zapraszamy w godzinach 7.30 – 15.00

Kierownik Sekcji ds. Stypendiów

mgr Katarzyna Borawska
tel. 91 444 1099
e-mail: katarzyna.borawska@usz.edu.pl

Zastępca Kierownika Sekcji ds. Stypendiów

mgr Marta Narkiewicz
tel. 91 444 1096
e-mail: marta.narkiewicz@usz.edu.pl

Stypendia doktoranckie, projakościowe, stypendia rektora dla doktorantów z Funduszu Świadczeń:
mgr Monika Weinberger
tel. 91 444 1097
e-mail: monika.weinberger@usz.edu.pl

mgr Kinga Czerkawska
tel. 91 444 1089
e-mail: kinga.czerkawska@usz.edu.pl

Stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych, zapomogi dla studentów i doktorantów:

mgr Małgorzata Szewczyk

tel. 91 444 1093

e-mail: malgorzata.szewczyk@usz.edu.pl

Piotr Pawłuszyn

tel. 91 444 1095

e-mail: piotr.pawluszyn@usz.edu.pl

mgr Justyna Kwietniewska

tel. 91 444 1092

e-mail: justyna.kwietniewska@usz.edu.pl

mgr Barbara Sawicka

tel.(91) 444 10 98

e-mail: barbara.sawicka@usz.edu.pl

mgr Dagmara Kotowska

tel. (91) 444 10 94

e-mail. dagmara.kotowska@usz.edu.pl

Koordynacja pracy Sekcji ds. studenckich i sprawy ogólne z zakresu studiów podyplomowych:

Kontakt: Budynek Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ul. Mickiewicza 16, pok. 210

70-451 Szczecin

Zapraszamy w godzinach 7.30 – 15.00

mgr Bożena Burdziak tel. 91 444 25 31 e-mail: bozena.burdziak@usz.edu.pl