Dział Spraw Studenckich podlega Pani Prorektor ds. Studenckich dr hab. Katarzynie Kotarskiej, prof. US

Zapraszamy do budynku Rektoratu Uniwersytetu Szczecińskiego

Aleja Papieża Jana Pawła II 22a

70-453 Szczecin

Telefon do Sekretariatu Prorektorów -91 444 10 10

pokój nr 21, w godzinach 7:15-15:15

Dział Spraw Studenckich

budynek Rektoratu Uniwersytetu Szczecińskiego

Aleja Papieża Jana Pawła II 22a

70-453 Szczecin

pokoje 115,116,117, w godzinach 7:15-15:15

 

Pracownicy Działu Spraw Studenckich

Kierownik Działu Spraw Studenckich:

mgr Krystyna Anusik – Przybysz

tel. 91 444 1191

e-mail: krystyna.anusik-przybysz@usz.edu.pl

Zastępca Kierownika Działu Spraw Studenckich:

mgr Ewa Czerwińska

tel. 91 444 1073

e-mail: ewa.czerwinska@usz.edu.pl

 

Sprawy świadczeń dla studentów związane z odwołaniami od decyzji Komisji Stypendialnej:

mgr inż. Agnieszka Wypchło

tel. 91 444 1198

e-mail: agnieszka.wypchlo@usz.edu.pl

mgr Paulina Skrzypczyk

tel. 91 444 1052

e-mail: paulina.skrzypczyk@usz.edu.pl

Stypendia rektora dla studentów:

mgr inż. Agnieszka Wypchło

tel. 91 444 1198

e-mail: agnieszka.wypchlo@usz.edu.pl

mgr Paulina Skrzypczyk

tel. 91 444 1052

e-mail: paulina.skrzypczyk@usz.edu.pl

mgr Marcin Gaj

tel. 91 444 1205

e-mail: marcin.gaj@usz.edu.pl

mgr Maja Makowska

tel. 91 444 1023

e-mail: maja.makowska@usz.edu.pl

 

Sprawy objęte postępowaniem odwoławczym prowadzonym przez Prorektora do

Spraw Studenckich według właściwości drugiej instancji:

mgr Marcin Gaj
tel. 91 444 1205
e-mail: marcin.gaj@usz.edu.pl

mgr Maja Makowska
tel. 91 444 1023
e-mail: maja.makowska@usz.edu.pl

 

Prowadzenie spraw związanych z odbywaniem studiów przez cudzoziemców podejmujących studia na podstawie decyzji Rektora (poza UE):

Kontakt:
Budynek Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
ul. Wielkopolska 15, pok. 27

70-451 Szczecin

Zapraszamy w godzinach 7.15 – 15.15

mgr Zyta Jędrzejczak
tel. 91 444 1165
e-mail: zyta.jedrzejczak@usz.edu.pl

mgr Karolina Gibka
tel. 91 444 1190
e-mail: karolina.gibka@usz.edu.pl

mgr Anna Sokulska
tel. 91 444 1190
e-mail: anna.sokulska@usz.edu.pl

 

Przekazywanie wniosków w ramach programu MOST:

mgr Ewa Czerwińska
tel. 91 444 1073
e-mail: ewa.czerwinska@usz.edu.pl

 

Studia podyplomowe:

mgr Ewelina Skurłat
tel. 91 444 10 29
e-mail: ewelina.skurlat@usz.edu.pl

 

Sekcja ds. Rekrutacji:

Kontakt:
Budynek Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
ul. Wielkopolska 15, pok. 31

70-451 Szczecin

Zapraszamy w godzinach 7.15 – 15.15

Kierownik Sekcji ds. Rekrutacji:
mgr Krystian Duczek
tel. 91 444 1160
e-mail: krystian.duczek@usz.edu.pl

mgr Katarzyna Kozak
tel. 91 444 12 21
e-mail: katarzyna.kozak@usz.edu.pl

mgr Ewelina Skurłat
tel. 91 444 10 29
e-mail: ewelina.skurlat@usz.edu.pl

mgr Dagmara Kwidzińska
tel. 91 444 1031
e-mail: dagmara.kwidzinska@usz.edu.pl

 

 

Sekcja ds. Stypendiów:

Kontakt:
Budynek Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
ul. Wielkopolska 15, pok. 28, 30

70-451 Szczecin

Zapraszamy w godzinach 7.15 – 15.15
Kierownik Sekcji ds. Stypendiów

mgr Katarzyna Borawska
tel. 91 444 1099
e-mail: katarzyna.borawska@usz.edu.pl

Zastępca Kierownika Sekcji ds. Stypendiów

mgr Marta Narkiewicz
tel. 91 444 1096
e-mail: marta.narkiewicz@usz.edu.pl

Stypendia doktoranckie, projakościowe, stypendia rektora dla doktorantów z Funduszu Świadczeń:
mgr Monika Weinberger
tel. 91 444 1097
e-mail: monika.weinberger@usz.edu.pl

mgr Kinga Czerkawska
tel. 91 444 1089
e-mail: kinga.czerkawska@usz.edu.pl

Stypendia z Funduszu Świadczeń dla studentów i doktorantów:

mgr Małgorzata Szewczyk
tel. 91 444 1098
e-mail: malgorzata.szewczyk@usz.edu.pl

Piotr Pawłuszyn
tel. 91 444 1095
e-mail: piotr.pawluszyn@usz.edu.pl

mgr Justyna Kwietniewska
tel. 91 444 1092
e-mail: justyna.kwietniewska@usz.edu.pl

mgr Barbara Sawicka
tel: tel.(91) 444 10 98
email: barbara.sawicka@usz.edu.pl