Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego jest społecznością wszystkich uczestników studiów III stopnia.

Samorząd reprezentuje społeczność doktorantów w kontaktach z władzami uczelni i podmiotami zewnętrznymi.

Aktualna działalność Samorządu Doktorantów koncentruje się między innymi na tworzeniu nowego Regulaminu Samorządu Doktorantów US, negocjacjach z władzami uczelni odnośnie źródeł finansowania stypendiów doktoranckich, ustaleniach z Samorządami Doktorantów PUM i ZUT dotyczących kwestii podpisania porozumienia doktorantów szczecińskich uczelni wyższych, a także organizacji Międzynarodowej Konferencji Doktorantów US, która jest jedyną konferencją integrującą i skupiającą doktorantów różnych dyscyplin z Uniwersytetu Szczecińskiego oraz innych ośrodków naukowych.