Kierownik Osiedla Domów Studenckich
mgr Kazimierz Świrgoń
swirgonk@univ.szczecin.pl
tel. 091 448 90 81

Dla osób przyjętych na studia w US,  wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim dostępny jest w systemie ERK

 • Regulamin

  Regulamin przyznawania miejsc w Domach Studenckich dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego.

 • Składanie wniosków

  Dokumenty które należy złożyć w przypadku ubiegania się o miejsce w domu studenckim US

 • Harmonogram

  Harmonogram postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego przydziału miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Szczecińskiego.

 • Stawki opłat

  Stawki opłat za zamieszkanie w domach studenckich US w roku akademickim 2018/2019.