Dla osób przyjętych na studia w US,  wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim dostępny jest w systemie ERK

  • Zasady przyznawania miejsc w domach studenckich

  • Składanie wniosków

    Dokumenty które należy złożyć w przypadku ubiegania się o miejsce w domu studenckim US

  • Harmonogram

    Harmonogram postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego przydziału miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Szczecińskiego.

  • Stawki opłat

    Stawki opłat za zamieszkanie w domach studenckich US w roku akademickim 2022/2023.