Prawo o szkolnictwie wyższym

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2005 r.)

Załącznik: Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym

 


Statut Uniwersytetu Szczecińskiego

Załącznik:  Statut Uniwersytetu Szczecińskiego

 


Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

z dnia 14 września 2011 r.

w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

Załącznik:  Dokumentacja przebiegu studiów

 


Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

z dnia 12 października 2006 r.

w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów

i szkoleń oraz ich uczestnictwa w badaniach naukowych i pracach rozwojowych

Załącznik: Rozporządzenie dotyczące cudzoziemców