Prawo o szkolnictwie wyższym

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Załącznik: Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Act of 20 July 2018 The Law on Higher Education and Science


Statut Uniwersytetu Szczecińskiego

Załącznik:  Statut Uniwersytetu Szczecińskiego

 


Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie studiów

Załącznik:  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów