Prawo o szkolnictwie wyższym

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Załącznik: Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 


Statut Uniwersytetu Szczecińskiego

Załącznik:  Statut Uniwersytetu Szczecińskiego

 


Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie studiów

Załącznik:  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów

 


Zarządzanie Rektora US nr 5/2019 r., z dnia 21 stycznia 2019 r., w sprawie zasad odbioru dyplomu ukończenia studiów

Załącznik: Zarządzenie nr 5/2019 w sprawie zasad odbioru dyplomu ukończenia studiów

Załącznik: Wniosek o wysłanie dyplomu ukończenia studiów