Uprzejmie informujemy, że Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego wydał w dniu 20 grudnia zarządzenie nr 292/2021 w sprawie wprowadzenia Zasad przyznawania nagrody Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego dla wyróżniających się studentów, prosimy o zapoznanie się z treścią zarządzenia i z załącznikami. Wnioski o nagrodę należy składać do dziekana wydziału lub przewodniczącego Samorządu Studenckiego do 31 stycznia 2022 r.

Kontakt do Samorządu Studenckiego: p.zaremba@samorzad.usz.edu.pl


Informacje dotyczące Nagrody Rektora za 2022 r.

Stawki i przedziały punktowe

Lista osób, które otrzymały Nagrodę Rektora

Zarządzenie nr 292/2021 w sprawie zasad przyznawania nagród Rektora dla studentów

Załącznik nr 1 dla Zarządzenia nr 292/2021

Załącznik nr 2 dla Zarządzenie nr 292/2021

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Informacje dotyczące Nagrody Rektora za 2021 r.

Stawki i przedziały punktowe

Lista osób, które otrzymały Nagrodę Rektora

Uchwała nr 110 w przedmiocie wprowadzenia Zasad przyznawania nagrody Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego dla wyróżniających się studentów

Załącznik nr 2 do zasad przyznawania nagród rektora