Uprzejmie informujemy, że Senat Uniwersytetu Szczecińskiego przyjął w dniu 17 grudnia 2020 r., uchwałę nr 110/2020 w przedmiocie wprowadzenia Zasad przyznawania nagrody Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego dla wyróżniających się studentów, prosimy o zapoznanie z treścią uchwały i z załącznikami, wnioski o nagrodę należy składać do dziekana wydziału lub przewodniczącego Samorządu Studenckiego do 31 stycznia 2021 r.

Kontakt do Samorządu Studenckiego: p.zaremba@samorzad.usz.edu.pl

Stawki i przedziały punktowe

Lista osób, które otrzymały Nagrodę Rektora

Uchwała nr 110 w przedmiocie wprowadzenia Zasad przyznawania nagrody Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego dla wyróżniających się studentów

Załącznik nr 1 wniosek o przyznanie nagrody rektora

Załącznik nr 2 do zasad przyznawania nagród rektora