Uprzejmie informujemy, że Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego wydał w dniu 15 grudnia zarządzenie nr 172/2022 w sprawie wprowadzenia Zasad przyznawania
nagrody Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego dla wyróżniających się studentów, prosimy o zapoznanie się z treścią zarządzenia i z załącznikami.

Wnioski o nagrodę należy składać do Działu Spraw Studenckich do 31 stycznia 2023 r.

Kontakt Dział Spraw Studenckich:
Ewa Czerwińska
e-mail: ewa.czerwinska@usz.edu.pl
tel.: 91 444 10 73


Informacje dotyczące Nagrody Rektora za 2022 r.

Stawki i przedziały punktowe

Lista osób, które otrzymały Nagrodę Rektora

Ogólne informacje dotyczące składania wniosków 

Zarządzenie nr 172/2022 w spr. wprowadzenia zasad przyznawania nagrody rektora US dla wyróżniających się studentów

Załącznik nr 1 dla Zarządzenia nr 172/2022

Załącznik nr 2 dla Zarządzenia nr 172/2022

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Informacje dotyczące Nagrody Rektora za 2021 r.

Stawki i przedziały punktowe

Lista osób, które otrzymały Nagrodę Rektora

Zarządzenie nr 292/2021 w spr. wprowadzenia zasad przyznawania nagrody rektora US dla wyróżniających się studentów.

Załącznik nr 1 dla Zarządzenia nr 292/2021

Załącznik nr 2 dla Zarządzenia nr 292/2021