Adresy placówek zdrowia przyjmujących studentów:

Poradnia Ogólna Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Boh. Warszawy 75, Szczecin
tel. (0*91) 444-28-70
czynna w godz. 7.30-18.00

Międzyuczelniana Przychodnia Specjalistyczna
Al. Wojska Polskiego 97, Szczecin
tel. (0*91) 88-54-820
czynna w godz. 7.30-18.00