Dział Spraw Studenckich, pok. 116

al. Papieża Jana Pawła II 22 a, 70-453 Szczecin
tel. 91 444 10 73
fax 91 444 11 98

Koordynatorzy wydziałowi do spraw wymiany studentów

1. Wydział Nauk o Ziemi

 • dr Andrzej Osadczuk – koordynato na kierunku GEOLOGIA
 • dr Teresa Radziejewska, prof. US – koordynator na kierunkach OCEANOGRAFIA, MARINE AND COASTAL GEOSCIENCES, OCEANOLOGIA
 • dr Elżbieta Mydłowska –  koordynator na kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA
 • dr Daniel Szostak – koordynator na kierunku TURYSTYKA i REKREACJA
 • dr Natalia Sypion-Dutkowska – koordynator na kierunku GEOGRAFIA
 • dr hab. Anna Cedro, prof. US – koordynator na kierunku GEOGRAFIA (III stopień)

2. Wydział Matematyczno – Fizyczny

 • dr hab. Adam Bechler, prof. US – koordynator na kierunku Fizyka
 • dr Paweł Andrzejewski – koordynator na kierunku Matematyka

3. Wydział Biologii

 • dr Ewa Skotnicka – koordynator dla kierunków prowadzonych na Wydziale Biologii

4. Wydział Humanistyczny

 • dr Mateusz Smolaga – koordynator dla kierunków prowadzonych na Wydziale Humanistycznym

5. Wydział Teologiczny:

 • dr Angelo Rella  – koordynator na kierunku Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem
 • ks. dr Cezary Korc, prof. US – koordynator na kierunkach Nauki o rodzinie, Teologia

6. Wydział Prawa i Administracji

 • dr Michał Peno – koordynator wydziałowy
 • dr Adrianna Ogonowska – koordynator na kierunkach Prawo, Administracja oraz Kierunek ekonomiczno-prawny

7. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

 • dr Jarosław Korpys – koordynator wydziałowy
 • dr Barbara Czerniachowicz – koordynator kierunkowy ds. wymiany studentów (studenci wyjeżdżający)
 • mgr Małgorzata Zakrzewska – koordynator kierunkowy ds. wymiany studentów (studenci przyjeżdżający)

8. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

 • dr Dominika Kordela – koordynator wydziałowy, jednocześnie pełniący funkcje koordynatorów kierunkowych

9. Wydział Filologiczny

 • dr. Małgorzta Osiewicz-Maternowska – koordynator wydziałowy
 • dr hab. Roman Gawarkiewicz – koordynator na kierunku FILOLOGIA-SPECJALNOŚĆ: FIL. ROS.; FIL. ROS. z DOD. J. OBCYM, LINGWISTYKA DLA BIZNESU
 • dr Anna Gonerko-Frej – koordynator na kierunku FILOLOGIA-SPECJALNOŚĆ: FIL. ANGIELSKA, GLOBAL COMMUNICATION
 • dr hab. Beata Kędzia-Klebeko, prof. US – koordynator na kierunku FILOLOGIA-SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA-SPECJALNOŚĆ: FIL. ROMAŃSKA, F.R. z J. OBCYM
 • dr Bogdan Balicki – koordynator na kierunku FIL. POLSKA, KULTUROZNAWSTWO, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, DZIENNIKARSTWO I ZARZĄDZANIE MEDIAMI, STUDIA PISARSKIE
 • dr Witosław Awedyk – koordynator na kierunku FILOLOGIA spec. SKANDYNAWISTYKA – STUDIA NORWIESKIE
 • mgr Barbara Kosik-Szwejkowska koordynator na kierunku FILOLOGIA spec. IBERYSTYKA – STUDIA HISZPAŃSKIE
 • dr hab. Krzysztof Nerlicki, prof. US – koordynator na kierunku FILOLOGIA-SPECJALNOŚĆ: FIL. GERMAŃSKA, FIL. GER. z DOD. J. OBCYM

10. Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia 

 • dr Miłosz Stępiński – koordynator wydziałowy
 • dr Marta Stępień-Słodowska – koordynator na kierunku ZDROWIE PUBLICZNE
 • dr Ewa Kruszyńska – koordynator na kierunku WYCHOWANIE FIZYCZNE
 • dr Małgorzata Paczyńska-Jędrycka – koordynator na kierunku TURYSTYKA I REKREACJA