Dział Spraw Studenckich, pok. 116

al. Papieża Jana Pawła II 22 a, 70-453 Szczecin
tel. 91 444 10 73
fax 91 444 11 98

Zarządzenie nr 2/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie powołania koordynatorów Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST w Uniwersytecie Szczecińskim

 

Kierunkowi Koordynatorzy Programu MOST dla studentów i doktorantów

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

WYDZIAŁ EKONOMII, FINANSÓW I ZARZĄDZANIA

WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY 

 

Koordynator w Szkole Doktorskiej ds. Programu MOST

 

Uczelniany Koordynator Programu MOST w Uniwersytecie Szczecińskim