Kierownik Osiedla Domów Studenckich

mgr Kazimierz Świrgoń

swirgonk@univ.szczecin.pl
tel. 091 448 90 81
fax 091 433 04 28

DOM STUDENTA NR 1 "BAKAŁARZ"

UL. BOHATERÓW WARSZAWY 75
71-061 SZCZECIN
tel. 091 448 94 32, 091 444 26 74

DOM STUDENTA NR 2 "BELFEREK"

UL. BOHATERÓW WARSZAWY 74
71-061 SZCZECIN
tel. 091 433 04 28, 91 444 26 76

DOM STUDENTA NR 3 "KORDECKI"

UL. KORDECKIEGO 15
71-066 SZCZECIN
tel. 091 444 38 68

DOM STUDENTA NR 4 "PORTOWIEC"

UL. PODGÓRNA 26
70-205 SZCZECIN
tel. 091 434 15 67