Osiedle Domów Studenckich US

Koordynator Osiedla Domów Studenckich

mgr Marek Michalak  –  nr tel. 91 444 26 76

Sekretariat Osiedla Domów Studenckich

mgr Żaneta Tokarz  – nr tel. 91 444 29 29

DOM STUDENTA NR 1 "BAKAŁARZ"

UL. BOHATERÓW WARSZAWY 75, 71-061 SZCZECIN

Kierownik – mgr Marek Michalak
marek.michalak@usz.edu.pl,  nr tel. 91 444 26 74

Recepcja – 91 444 26 36

Administracja – mgr Bożena Markowska – nr tel.  91 444 26 35

DOM STUDENTA NR 2 "BELFEREK"

UL. BOHATERÓW WARSZAWY 74, 71-061 SZCZECIN

Kierownik –  Maria Rubin
maria.rubin@usz.edu.pl, nr tel. 91 444 26 37

Recepcja – nr tel.  91 444 29 01

Administracja – mgr Urszula Kozieł – nr tel. 91 444 26 75

DOM STUDENTA NR 3 "KORDECKI"

UL. KORDECKIEGO 15, 71-066 SZCZECIN

Kierownik – mgr Wioletta Jaskot
wioletta.jaskot@usz.edu.pl, nr tel. 91 444 38 67

Recepcja – 91 444 38 66

Administracja – Agnieszka Milewska, mgr Patrycja Piaskowska – nr tel. 91 444 38 68

DOM STUDENTA NR 4 "PORTOWIEC"

UL. PODGÓRNA 26, 70-205 SZCZECIN

Kierownik – mgr Beata Wybańska
beata.wybanska@usz.edu.pl, nr tel. 91 444 38 34

Recepcja – nr tel. 91 444 38 38

Administracja – mgr Marzena Sambor – nr tel. 91 444 38 35