DOM STUDENTA NR 1 „BAKAŁARZ”
UL. BOHATERÓW WARSZAWY 75
71-061 SZCZECIN
tel. 091 448 94 32, 091 444 26 74

DOM STUDENTA NR 2 „BELFEREK”
UL. BOHATERÓW WARSZAWY 74
71-061 SZCZECIN
tel. 091 433 04 28, 91 444 26 76

DOM STUDENTA nr 3 „KORDECKI”
UL. KORDECKIEGO 15
71-066 SZCZECIN
tel. 091 444 38 68

DOM STUDENTA NR 4 „PORTOWIEC”
UL. PODGÓRNA 26
70-205 SZCZECIN
tel. 091 434 15 67