Koordynator osiedla Domów studenckich

Marek Michalak 444 26 76 marek.michalak@usz.edu.pl

 

Sekretariat osiedla domów studenckich

Żaneta Tokarz 444 29 29 zaneta.tokarz@usz.edu.pl

DOM STUDENTA NR 1 „BAKAŁARZ”
UL. BOHATERÓW WARSZAWY 75
71-061 SZCZECIN
Recepcja: 91 444 26 36
Kierownik: 91 444 26 74
Administracja: 91 444 26 35

DOM STUDENTA NR 2 „BELFEREK”
UL. BOHATERÓW WARSZAWY 74
71-061 SZCZECIN
Recepcja: 91 444 29 01
Kierownik: 91 444 26 37
Administracja: 91 444 26 75

DOM STUDENTA nr 3 „KORDECKI”
UL. KORDECKIEGO 15
71-066 SZCZECIN
Recepcja: 91 444 38 66
Kierownik: 91 444 38 67
Administracja: 91 444 38 68

DOM STUDENTA NR 4 „PORTOWIEC”
UL. PODGÓRNA 26
70-205 SZCZECIN
Recepcja: 91 444 38 38
Kierownik: 91 444 38 34
Adminsitracja: 91 444 38 35