Zarządzenie nr 20/2024 Rektora US z dnia 16 lutego 2024 r., zmieniające zarządzenie w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2023/2024 w Uniwersytecie Szczecińskim

Organizacja roku akademickiego w roku akademickim 2023/2024 w Uniwersytecie Szczecińskim


Zarządzenie nr 48/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r., w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2022/2023 w Uniwersytecie Szczecińskim

Organizacja roku akademickiego 2022/2023 – studia stacjonarne i niestacjonarne


Zarządzenie nr 39/2022 zmieniające zarządzenie nr 92/2021 w sprawie określenia organizacji roku 2021/2022

Organizacja roku akademickiego 2021/2022 – studia stacjonarne i niestacjonarne


Zarządzenie nr 158/2021 zmieniające zarządzenie nr 46/2021

Zarządzenie nr 72/2021 zmieniające zarządzenie nr 46/2020

Zarządzenie nr 46/2020 w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie nr 114/2020 Rektora US z dnia 21 września 2020 r., zmieniające zarządzenie w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2020/2021 w Uniwersytecie Szczecińskim

Zarządzenie nr 38/2021 Rektora US z dnia 26 lutego 2021 r., zmieniające zarządzenie w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2020/2021 w Uniwersytecie Szczecińskim

Organizacja roku akademickiego 2020/2021 – studia stacjonarne i niestacjonarne


Zarządzenie nr 72/2020 Rektora US z dnia 8 czerwca 2020 r., zmieniające zarządzenie 121/2019 w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie Szczecińskim

Zarządzenie nr 121/2019 Rektora US z dnia 9 września 2019 r., zmieniające zarządzenie w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie Szczecińskim

Zarządzenie 113/2020 Rektora US z dnia 21 września 2020 r., zmieniające zarządzenie w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie Szczecińskim

Organizacja roku akademickiego 2019/2020 – studia stacjonarne i niestacjonarne


Zarządzenie nr 13/2019 Rektora US z dnia 24 kwietnia 2019 r., w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie Szczecińskim

Organizacja roku akademickiego 2019/2020 – studia stacjonarne i niestacjonarne


Zarządzenie nr 27/2018 Rektora US z dnia 30 kwietnia 2018 r., w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2018/2019 w Uniwersytecie Szczecińskim

Organizacja roku akademickiego 2018/2019 – studia stacjonarne i niestacjonarne


Zarządzenie nr 22/2017 Rektora US z dnia 27 kwietnia 2017 r., w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2017/2018 w Uniwersytecie Szczecińskim

Zmiana Zarządzenia Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018

Organizacja roku akademickiego 2017 2018 – studia stacjonarne i niestacjonarne