Lista studentów, którzy mogą otrzymać miejsce w Domu Studenckim US na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez Uczelnianą Komisję Mieszkaniową.

Harmonogram przydzielania miejsc w terminach 20-24 czerwca 2022 roku:

– 20 czerwca, godz. 17:00-19:30 dla Domu Studenckiego nr 1 i Domu Studenckiego nr 2, miejsce: świetlica w Domu Studenckim nr 1

– 22 czerwca, godz. 17:00-19:30 dla Domu Studenckiego nr 3, miejsce: świetlica w Domu Studenckim nr 3

– 23 czerwca, godz. 17:00-19:30 dla Domu Studenckiego nr 4, miejsce: świetlica w Domu Studenckim nr 4

– 24 czerwca, godz. 17:00-19:30 uzupełnienie, miejsce: MS Teams, kod do zespołu: iiahkqr

Wszelkie pytania i rozwiązanie problemów przez kontakt mailowy: domystudenckie@samorzad.usz.edu.pl


Zarządzenie nr 81/2022 w sprawie ustalenia zasad przyznawania miejsc w Domach Studenckich 2022/2023

Szczegółowa punktacja