• 14 CZE 18

  Rejestracja elektroniczna na program MOST

  most_logo_br (2)

  www.most.amu.edu.pl
  Rejestracja na semestr zimowy oraz zimowy i letni łącznie (cały rok akademicki) odbywa się od 15 kwietnia do 15 maja, rejestracja na semestr letni od 30 października do 30 listopada.

  • Student musi uzyskać zgodę dziekana na udział w Programie MOST na wniosku, który może wydrukować bezpośrednio po zarejestrowaniu się.
  • Wniosek należy złożyć w Dziale Spraw Studenckich (Rektorat US, pokój 116).
  • Wyniki postępowania rekrutacyjnego dostępne na stronie: http://most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna