Program MOST jest systemem mobilności studentów pozwalającym jego uczestnikom na odbycie części studiów poza uczelnią macierzystą. W chwili obecnej w programie uczestnic zy 19 uczelni z całej Polski, a ich lista dostępna jest na stronie Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia, gdzie również znajduje sie regulamin uczestnictwa w programie oraz kontakt osób zajmujących sie MOSTem w poszczególnych uczelniach. Wyjazd na inną uczelnię pozwala na:

  • uczestnictwo w zajęciach nie oferowanych na uczelni macierzystej
  • dostęp do bibliotek, labolatoriów uczelni przyjmującej
  • kontakt ze specjalistami z dziedzin, które nas interesują, a których być może nie ma na uczelni macierzystej
  • najważniejsze na końcu… możliwość rozwoju własnych zainteresowań i pogłębiania wiedzy, która zawsze może zaprocentować w przyszłości oraz nawiązanie nowych kontaktów

Warunki uczestnictwa

Należy mieć zaliczony drugi semestr studiów jednolitych magisterskich lub studiów I stopnia. W przypadku studiów II stopnia możliwość wyjazdu zapewnia dopiero zaliczenie pierwszego semestru studiów. Dodatkowym warunkiem jest zaliczenie semestru/roku poprzedzającego wyjazd.

Jak aplikować?

Aplikacja na program MOST jest bardzo prosta. Wystarczy zarejestrować się w Internetowej Rejestracji Kandydatów MOST, uzupełnić wymagane dane, wybrać uczelnię oraz kierunek, na którym chcielibyśmy studiować. Następnie należy wydrukować wypełniony kwestionariusz i udać się do właściwego Dziekana w celu uzyskania zgody na wyjazd. Po uzyskaniu zgody Dziekana należy przynieść podpisany przez niego kwestionariusz do Działu Spraw Studenckich Uniwersytetu Szczecińskiego pok 116 – Koordynatorem Programu MOST jest Pani Ewa Czerwińska. Sprawdzony wniosek przekazany zostanie Prorektorowi ds. Studenckich do zatwierdzenia, a następnie wprowadzony przez Koordynatora do systemu IRK MOST. Masz na to czas do 15 maja jeśli jedziesz na semestr zimowy lub cały rok akademicki i do 30 listopada w przypadku wyjazdu na semestr letni. Teraz pozostaje tylko czekać. O przyznaniu miejsc zadecyduje Uniwersytecka Komisja Kształcenia odpowiednio do 30 czerwca i 30 grudnia.

Co dalej?

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji od Uczelnianej Komisji Kształcenia należy sporządzić indywidualny program studiów tzw. „porozumienie o programie zajęć” – pomogą Ci w tym wydziałowi i kierunkowi koordynatorzy, których listę znajdziesz tutaj. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie Programu MOST dostępnym na stronach Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia. Należy jednak pamiętać, że suma punktów ECTS wybranych przedmiotów nie może być mniejsza niż 30 punktów. Z zatwierdzonym przez odpowiedniego Dziekana porozumieniem udajemy się na uczelnię przyjmującą. Przed wyjazdem dobrze jest się skontaktować z koordynatorem uczelni przyjmującej w celu uzyskania informacji dotyczących możliwości zakwaterowania w akademiku lub ustalenia punktów ECTS za dany przedmiot.

Zakończenie

Do egzaminów z danych przedmiotów na uczelnie przyjmującej przystępujesz z kartą egzaminacyjną i wykazem zaliczeń. Potwierdzenie zaliczeń uzyskasz od odpowiedniego Dziekana na uczelni przyjmującej i z nim oraz kopią karty egzaminacyjnej udasz się na uczelnię macierzystą, gdzie zaliczenie zostanie potwierdzone przez Dziekana. Uzyskasz również Certyfikat uczestnictwa w Programie MOST od uczelni przyjmującej. W razie jakichkolwiek wątpliwości warto zajrzeć na strony Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia.